اطلاعات تماس

تهران پاسداران بوستان نهم پلاک119 طبقه سوم
02122777771
02122777771

رزرو اینترنتی نوبت

گرفتن نوبت صرفا براساس شماره موبایل و اسم بیمار صورت می گیرد.ورود یک شماره موبایل صحیح و قابل دسترس برای اطلاع رسانی ،ضروری است.در عملیات رزرو و اخد نوبت، در انتخاب تاریخ و ساعت نوبت درخواستی دقت نمائید.

بعد از ثبت نوبت یک پیامک بمنطور اطمینان از ثبت نوبتدریافت می نمایید.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
Just to prove you are a human, please solve the equation: 26 + 9 = ?
برای ادامه، نتیجه معادله را وارد کنید