۲۱
مرداد

منظور از بهترین روش کاشت مو چیست؟

منظور از بهترین روش کاشت مو چیست؟ شاید استفاده از واژه‌ی بهترین چندان مناسب نباشد و بهتر است بگوییم «مناسب‌ترین» روش کاشت مو. مناسب‌ترین روش کاشت مو روشی است...

ادامه مطلب