تعرفه خدمات

تعرفه لیزر موهای زاید با دستگاه الکساندرایت سایناشور امریکا
(هزار تومان)

تعرفه رزرو حضوری

 • ۱۲۶
 • ۳۶
 • ۳۱
 • ۴۲
 • ۴۸
 • ۲۹۴
 • ۱۶۸
 • ۱۴۶
 • ۶۷
 • ۹۲
 • ۹۲
 • ۴۲
 • ۴۲
 • ۴۲
 • ۱۶۸
 • ۱۰۴
 • ۱۶۸
 • ۱۶۸
 • ۲۶
 • ۴۶۲
 • ۲۷۶
 • ۲۱۸
 • ۶۲
 • ۱۲۰
 • ۴۲
 • ۴۲
 • ۲۳۵
 • ۶۷
 • ۲۶۴
 • ۹۰۰
 • ۶۰۰
رزرو نوبت
تخفیف ویژه

تعرفه رزرو اینترنتی

 • ۱۰۷
 • ۳۰
 • ۲۶
 • ۳۵
 • ۴۰
 • ۲۵۰
 • ۱۴۲
 • ۱۲۴
 • ۵۷
 • ۷۸
 • ۷۸
 • ۳۵
 • ۳۵
 • ۳۵
 • ۱۴۲
 • ۸۸
 • ۱۴۲
 • ۱۴۳
 • ۲۲
 • ۳۹۲
 • ۲۳۴
 • ۱۸۵
 • ۵۳
 • ۱۰۲
 • ۳۵
 • ۳۵
 • ۲۰۰
 • ۵۷
 • ۲۲۴
 • ۷۶۵
 • ۵۱۰
رزرو نوبت

لیزر نواحی بدن(خانم ها)

 • صورت
 • چانه
 • پشت لب
 • گونه
 • گردن
 • دست کامل
 • ساعد
 • بازو
 • زیربغل
 • شکم
 • سینه
 • خط ناف
 • خط سینه
 • دور سینه
 • کل کمر
 • گودی کمر
 • روی باسن
 • بیکینی
 • خط باسن
 • کل پا
 • ران
 • ساق پا
 • کشاله ران
 • داخل پا
 • روی دست
 • روی پا
 • بیکینی و زیربغل
 • چانه و پشت لب
 • ساق بیکینی زیربغل
 • کل بدن
 • کل بدن کاربردی
رزرو نوبت

رزرو حضوری

 • ۱۲۶
 • ۳۶
 • ۳۱
 • ۴۲
 • ۴۸
 • ۲۹۴
 • ۱۶۸
 • ۱۴۶
 • ۶۷
 • ۹۲
 • ۹۲
 • ۴۲
 • ۴۲
 • ۴۲
 • ۱۶۸
 • ۱۰۴
 • ۱۶۸
 • ۱۶۸
 • ۲۶
 • ۴۶۲
 • ۲۷۶
 • ۲۱۸
 • ۶۲
 • ۱۲۰
 • ۴۲
 • ۴۲
 • ۲۳۵
 • ۶۷
 • ۲۶۴
 • ۹۰۰
 • ۶۰۰
رزرو نوبت

تعرفه لیزر نواحی بدن

 • صورت
 • چانه
 • پشت لب
 • گونه
 • گردن
 • دست کامل
 • ساعد
 • بازو
 • زیربغل
 • شکم
 • سینه
 • خط ناف
 • خط سینه
 • دور سینه
 • کل کمر
 • گودی کمر
 • روی باسن
 • بیکینی
 • خط باسن
 • کل پا
 • ران
 • ساق پا
 • کشاله ران
 • داخل پا
 • روی دست
 • روی پا
 • بیکینی و زیربغل
 • چانه و پشت لب
 • ساق بیکینی زیربغل
 • کل بدن
 • کل بدن کاربردی
رزرو نوبت

رزرو اینترنتی

 • ۱۰۷
 • ۳۰
 • ۲۶
 • ۳۵
 • ۴۰
 • ۲۵۰
 • ۱۴۲
 • ۱۲۴
 • ۵۷
 • ۷۸
 • ۷۸
 • ۳۵
 • ۳۵
 • ۳۵
 • ۱۴۲
 • ۸۸
 • ۱۴۲
 • ۱۴۳
 • ۲۲
 • ۳۹۲
 • ۲۳۴
 • ۱۸۵
 • ۵۳
 • ۱۰۲
 • ۳۵
 • ۳۵
 • ۲۰۰
 • ۵۷
 • ۲۲۴
 • ۷۶۵
 • ۵۱۰
رزرو نوبت

تعرفه لیزر نواحی بدن

 • صورت
 • چانه
 • پشت لب
 • گونه
 • گردن
 • دست کامل
 • ساعد
 • بازو
 • زیربغل
 • شکم
 • سینه
 • خط ناف
 • خط سینه
 • دور سینه
 • کل کمر
 • گودی کمر
 • روی باسن
 • بیکینی
 • خط باسن
 • کل پا
 • ران
 • ساق پا
 • کشاله ران
 • داخل پا
 • روی دست
 • روی پا
 • بیکینی و زیربغل
 • چانه و پشت لب
 • ساق بیکینی زیربغل
 • کل بدن
 • کل بدن کاربردی
رزرو نوبت
ارسال پیام
1
مشاوره آنلاین
با سلام مشاور کلینیک تهران نوین هستم، در چه زمینه ای میتونم کمکتون کنم؟